آزمایش بارگذاری دینامیک شمع PDA

آزمایش بارگذاری دینامیکی شمع (PDA)

PDA یک سیستم دریافت اطلاعات و کامپیوتر میدانی کاربرپسند می‌باشد که امکان برداشت سیگنال و پردازش عددی سیگنال‌های اندازه‌گیری شده را فراهم می‌کند. سیگنالهایی که توسط این دستگاه برداشت میشوند شامل سرعت و کرنش ایجاد شده در سر شمع ناشی از ضربه چکش میباشند که توسط حداقل یک جفت سنسور شتابسنج و کرنشسنج که در فاصلهی تقریبی 2 برابر قطر شمع از سر شمع نصب میشوند، به دستگاه منتقل میشوند. برای هر ضربه، کرنش شمع به نیرو، و شتاب آن به‌سرعت و به‌صورت تابعی از زمان تبدیل میشوند. بیش از 30 متغیر دینامیکی می‌تواند برای هر ضربه توسط این دستگاه ثبت شود. بعد از آنالیز اطلاعات بدست آمده از هر ضربه به کمک نرمافزار جنبی CAPWAP میتوان اطلاعات مهمی در خصوص شمع مورد آزمون و ارزیابی کلی سایت محدوده عملیات حاصل کرد. از اهم اطلاعات حاصل میتوان به باربری شمع به تفکیک نوک و جداره، توزیع مقاومت جداری در عمق، طول اجرا شده شمع و هرگونه کاهش سطح مقطع یا افزایش سطح مقطع در طول مسیر اشاره کرد.
برخی بر این باورند که آزمایش‌های دینامیکی PDA مختص شمع‌های کوبشی بوده و برای شمع‌های درجاریز کاربرد ندارد. این تصور کاملاً اشتباه است چرا که اصول تئوریک این روش آزمایشی ارتباطی با نوع شمع نداشته و بر اساس انتشار موج طولی در شمع می‌باشد.
به کمک این آزمایش میتوان با سرعت بسیار زیاد و هزینه کمتر در مقایسه با آزمون استاتیکی، هر نوع شمع را از هر دو منظر ژئوتکنیکی و سازهای مورد ارزیابی قرار داد.
مجموعه پیمانیر تجهیزات لازم برای انجام این آزمون بر روی هر دو نوع شمعهای کوبشی و درجاریز را داشته و تجربه بیش از 60 پروژه موفق در صنایع مهم کشور در دریا و خشکی را در سوابق خود دارد. در این مجموعه آزمایش بارگذاری دینامیکی فشاری مطابق استاندارد ASTM-D4945 انجام میشود.

کلمات کلیدی: تست شمع، بارگذاری شمع، تست دینامیک شمع، آزمایش دینامیک شمع، بارگذاری شمع، تست بارگذاری دینامیک شکع، آزمایش بارگذاری دینامیک شمع، تست PDA، آزمایش PDA، مانیتورینگ کوبش شمع، کنترل نفوذ به لایه باربر شمع، PDA TEST, PILE DRIVING ANALYZER, PILE TESTING, PILE DYNAMIC TEST, PDA ,

 

فهرست