اختلاط عمیق (DSM)

اختلاط عمیق (DSM)

اختلاط عمیق خاک که به اختصار DSM نامیده می شود، اولین بار در کشورهای ژاپن و اسکاندیناوی مورد استفاده قرار گرفت وامروزه استفاده از این روش در بهسازی و آب بندی خاک های ضعیف و نفوذپذیر در سراسر جهان در حال افزایش است. استفاده از این تکنیک منجر به بهبود قابل ملاحظه خواص مکانیکی و فیزیکی خاک محل که با سیمان یا افزودنی های دیگر مخلوط شده است، میگردد. خاک بهسازی شده با این روش مقاومت بالاتر، نفوذپذیری کمتر و قابلیت تراکم پذیری کمتری از خاک اولیه خواهد داشت. اگرچه این روش بر اساس اصول ساده ای بنا شده است، اما نیاز به تجربه و مهارت در مراحل طراحی خاک-سیمان و طراحی ژئوتکنیکی و همچنین مرحله اجرا دارد. همچنین این روش نیاز به دستگاه های حفاری و ابزار اختلاط خاص دارد تا موارد مورد نظر در مراحل کنترل کیفیت و روش های کنترل عملکرد را به درستی به انجام رساند.
تکنولوژی روش DSM بر اساس بهسازی خاک موجود محل یا خاکریز به منظور برآورده نمودن نیازهای طراحی است، بنابراین مشکلات حفاری یا جایگزینی خاک و استفاده از روش های پرهزینهتر مانند فونداسیون‌های عمیق (شمع) در این روش مرتفع میگردد. طیف وسیعی از کاربردها و  الگوهای مختلف اجرای ستونهای خاک-سیمان منجر به راه حل های مهندسی مطمئن و بسیار اقتصادی می گردد. استفاده از افزودنی های غیر سمی به خاک و کاهش حجم پساب(spoil) در مقایسه با روش جت گروتینگ و یا روش سنتی شمع‌های درجاریز روش DSM را قویاً به عنوان یک گزینه سازگار با محیط زیست معرفی کرده است. اجرا و کنترل کیفیت این روش با استفاده از آئین نامه‌های معتبر مانند FHWA یا استاندارد اروپائی EN14679 صورت می گیرد.
این روش در طیف وسیعی از خاک‌ها از ریزدانه که شامل رس و سیلت می باشد تا خاک های درشت دانه ماسه‌ای کاربرد دارد. وجود شن‌های درشت و قلوه‌سنگ حفاری در این روش عملاً حفاری را تا حد زیادی امکان‌ناپذیر می کند، لذا در این نوع خاک‌ها روش های دیگر بهسازی پیشنهاد می شود.

فهرست