اجداث مخازن در بندر امام خمینی (ره)

⦁ اجداث مخازن در بندر امام خمینی (ره)

کارفرما: شرکت نفت ایرانولپیمانکار: شرکت فولاد بتن
انجام آزمایش بارگذاری دینامیک برروی شمعهای
بتنی کوبشی  

⦁ ساخت سازه انتقال خط لوله پتروشیمی ماهشهر-فجر
انجام 90 تست PDA بروی شمع های فولادی
فهرست