انجام 90 تست PDA بروی شمع های فولادی

کارفرما: شرکت عمران ساحل

انجام 90 تست PDA بروی شمع های فولادی اسپیرال 2 تست بارگذاری استاتیکی

اجداث مخازن در بندر امام خمینی (ره)
پروژه تکی
فهرست