⦁ ساخت سازه انتقال خط لوله پتروشیمی ماهشهر-فجر

 ساخت سازه انتقال خط لوله پتروشیمی ماهشهر-فجر 

کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر

پیمانکار: صنعت پردازان ثمین

واحد تولید نمک اشباع پتروشیمی اروند
اجداث مخازن در بندر امام خمینی (ره)
فهرست